Novinky o Celiakii zo zahraničia.

výskumný pracovník

Coeliac UK financuje tri nové výskumné projekty

Vďaka vašej štedrej reakcii na našu výzvu k Výskumnému fondu na jar 2022 sme mohli uskutočniť výskumnú výzvu. Po dôkladnom hodnotení odborníkmi sme veľmi radi, že sme udelili celkovú sumu 437 000 libier trom výskumným projektom, ktoré sa majú začať na jeseň 2023.

Projekty vybrané na financovanie boli založené na hodnoteniach Panelu pre výskumné ocenenia Coeliac UK, nezávislých odborných recenzentoch a tých z vás, ktorí sa zúčastnili nášho Členského hodnotiaceho panela.

Tri projekty, ktorým boli pridelené prostriedky, sú:

1. Porozumenie imunitným interakciám pri celiakii

Grant vo výške 250 000 libier zo základnej výskumnej výzvy bol udelil výskumnému tímu vedenému profesorom Paulom Klenermanom z Univerzity v Oxforde. Títo výskumníci sa budú zaoberať tým, ako imunitné bunky v črevách ľudí s celiakiou vzájomne pôsobia, s prítomnosťou i bez prítomnosti lepku. Dúfajú, že získajú lepšie porozumenie priebehu ochorenia a potenciálne identifikujú nové ciele pre diagnostiku a liečbu.

2. Psychologická podpora pre deti a mladých ľudí s celiakiou

Coeliac UK udelil 30 000 libier Dr. Rose-Marie Satherleyovej z Univerzity v Surrey, ktorej výskumný tím bude skúmať a vyvíjať prostriedky na psychologickú podporu pre deti a mladých ľudí s celiakiou. Hoci povedomie o celiakii sa zvyšuje, mnoho detí a mladých ľudí stále zápasí s sociálnymi dôsledkami a dodržiavaním bezlepkovej diéty.

3. Porozumenie lepkovej ataxii

Profesorovi Mariosovi Hadjivassiliouovi z Royal Hallamshire Hospital v Sheffield Coeliac UK udelil 157 000 libier. V spolupráci so štyrmi špecializovanými ataxickými centrami po celom Spojenom kráľovstve sa pokúsi zlepšiť diagnostiku a liečbu lepkovej ataxie. Lepková ataxia je neurologické ochorenie, ktoré spôsobuje stratu koordinácie, zlú rovnováhu, zamlženú reč, sklon k pádom a ak nie je liečené, závislosť na vozíku. Lepková ataxia je spôsobená reakciou na lepok u niektorých jedincov s celiakiou alebo citlivosťou na lepok. Cieľom tohto projektu je zlepšiť pochopenie tohto ochorenia a poskytnúť lepšie možnosti pre diagnostiku, liečbu a podporu pacientov s lepkovou ataxiou.

Tieto tri projekty predstavujú dôležitý príspevok k výskumu celiakie a sú zamerané na zlepšenie života ľudí postihnutých týmto ochorením. Coeliac UK je hrdý na to, že podporuje takýto výskum a ďakuje všetkým členom, ktorí prispeli k výskumnému fondu. S vašou pomocou budeme naďalej bojovať za lepšiu budúcnosť pre tých, ktorí žijú s celiakiou a lepkovou ataxiou.

Zdroj: Coeliac UK 2023, spracovanie článku : Mgr. Medvecká Katarína