Všeobecné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu celiashop-bio.sk

 1. Základné údaje

Predávajúci:

CELIASHOP – Bau, s.r.o.

Beniakovce 55

04442 Košice

t.č.: 0918 877 870

IČO: 47 567 465

DIČ: 2023975360

Banka: VÚB, a.s., č.účtu: 3222207959 / 0200

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Predávajúci – CELIASHOP – Bau, s.r.o.

Dopravca – prepravná spoločnosť DPD, Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

 1. Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.

Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia:

 • Občianskeho zákonníka,
 • zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 • zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Doba platnosti obchodných podmienok je uvedená na záver, v bode 18.

 1. Objednanie tovaru

4.1 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom), telefonicky, alebo faxom. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná. Odporúčame pravidelne sledovať Kalendár objednávok s aktualizovanými dátumami pre objednávanie balíkov.

V prípade nedodania tovaru od dodávateľa si vyhradzujeme právo položky odstrániť z objednávok a odoslať upravené objednávky.

4.2 Spôsob objednávky:

4.2.1 telefonicky: telefónne číslo: 0907 371 805

4.2.2 e-mailom: bezlepka@bezlepka.sk

4.2.3 prostredníctvom internetu: stránka https://bezlepka.sk

4.3 Forma objednávky:

4.3.1 ústnou formou – telefonicky,

4.3.2 zaslaním vyplneného objednávkového formulára (t.j. tabuľka cenníka),

4.3.3 elektronickou objednávkou prostredníctvom internetu vo formáte pdf.

4.4 Objednávka musí obsahovať:

4.4.1 údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),

4.4.2 informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),

4.4.3 dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

4.5 Minimálna hodnota objednávky: minimálna hodnota objednávky pre spotrebiteľa nie je stanovená.

 1. Kúpna cena tovaru

Kúpna cena (s DPH aj bez DPH) je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente potvrdenia prijatia objednávky. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v platnej cene. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“, alebo „ZĽAVA“, alebo „NÁŠ TIP“), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru s danou šaržou (dobou minimálnej trvanlivosti). Pokiaľ si spotrebiteľ objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť spotrebiteľovi rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar.

Spotrebiteľ má právo odmietnuť takúto ponuku.

Predávajúci má právo upravovať ceny. Pre spotrebiteľa je záväzná vždy cena platná pri odoslaní objednávky.

Predávajúci informuje o cenách na svojej internetovej stránke alebo poskytuje platný cenník spotrebiteľovi. Predávajúci má právo zmeniť logistické údaje tovaru (napr. veľkosť balenia, hmotnosť, EAN kód apod.) uvedené v cenníku.

Pre objednávanie prostredníctvom internetu (viď bod 4.2.4) sa spotrebiteľ môže (nemusí) najskôr zaregistrovať. Urýchli tým proces ďalšieho objednávania. Registrácia nie je povinná, rozhodnutie je na spotrebiteľovi.

 1. Spôsob úhrady ceny za tovar

6.1 platba vopred (tzv. „na predfaktúru“):

Ak si spotrebiteľ zvolí tento spôsob úhrady, predávajúci po skompletizovaní tovaru vystaví predfaktúru a pošle ju na e-mail spotrebiteľa. Platbu je možné vykonať buď on-line prostredníctvom služby internet banking, alebo v banke vložením peňazí na účet predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke VÚB Banky, a.s., prípadne na pošte zelenou poštovou poukážkou. Ako doklad o úhrade slúži potvrdenie z banky, resp. Slovenskej pošty. Doba splatnosti predfaktúry je 7 dní.

6.2 platba na dobierku

Pokiaľ predávajúci na prepravu tovaru využije služby dopravcu s platbou na dobierku, spotrebiteľ

vykoná platbu na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade slúži potvrdenie od dopravcu

(poštár, kuriér).

6.3 platba v hotovosti

Platba v hotovosti prebehne na mieste prevzatia tovaru, t.j. na predajnom mieste predávajúceho v zákazníckom centre, alebo na mieste preberania tovaru dodaného závozom. Ako doklad o úhrade slúži spotrebiteľovi príjmový pokladničný doklad predávajúceho.

Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru,bloček z RP) a dodací list.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.

 1. Spôsob dodania

Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť pre jeden zo štyroch spôsobov dodania tovaru:

7.1 zásielkovou službou (kuriérom)

Predávajúci pošle tovar spotrebiteľovi prostredníctvom služby dopravcu. Cenu za dodanie účtuje predávajúci v zmysle svojho cenníka.

7.2. osobným odberom

Po dohode Predávajúci v tomto prípade neúčtuje žiadnu cenu za dodanie.

7.3 závozom

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar prostredníctvom vlastnej autodopravy podľa cenníka na internetovej stránke, po telefonickej dohode.

Preprava chladeného tovaru je na vlastnú zodpovednosť!

 

 1. Cena za dodanie

8.1 Pre dodanie v rámci Slovenskej republiky uplatňuje predávajúci nasledovný cenník :

Spôsob doručenia Platba Cena s DPH Hmotnosť
Kuriér dobierka karta, hotovosť 4,40€ do 3 kg
Kuriér dobierka karta, hotovosť 4,70€ nad 3 do 5 kg
Kuriér dobierka karta, hotovosť 4,90€ nad 5 do 10 kg
Kuriér dobierka karta, hotovosť 5,20€ nad 10 do 20 kg
Kuriér dobierka karta, hotovosť 5,50€ nad 20 do 30 kg
Kuriér dobierka karta, hotovosť 0,50€ nad 30 kg/ za každý načatý kg navyše

8.2 Pre dodanie v rámci Českej republiky uplatňuje predávajúci nasledovný cenník :

Spôsob doručenia Platba Cena s DPH Hmotnosť
Kuriér dobierka platba vopred 8,70€ do 3 kg
Kuriér dobierka platba vopred 9,20€ nad 3 do 5 kg
Kuriér dobierka platba vopred 9,70€ nad 5 do 10 kg
Kuriér dobierka platba vopred 10,30€ nad 10 do 15 kg
Kuriér dobierka platba vopred 10,80€ nad 15 do 20 kg
Kuriér dobierka platba vopred 11,60€ nad 20 do 30 kg
Kuriér dobierka platba vopred 12,40€ nad 40 kg
Kuriér dobierka platba vopred 13,50€

nad 50 kg

8.3 Pre dodanie v rámci Maďarska, Rakúska a Poľska uplatňuje predávajúci nasledovný cenník:

Balík do 3 kg – 9€ 
Balík do 10 kg – 10€
Balík do 20kg – 12€
Balík do 30kg – 15€

Po vytvorení objednávky, prosím zadajte možnosť doručenia osobný odber – Beniakovce 55. Preveríme dostupnosť produktov na sklade, prípadne ponúkneme adekvátnu náhradu alebo termín dodania. Po kompletizácii objednávky odošleme faktúru na zaplatenie a po jej úhrade odosielame balík na zadanú adresu.

 1. Dodacia lehota

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku vybaviť do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 2-10 pracovných dní od naskladnenia tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke ako adresu dodania, alebo jeho prebratím na predajnom mieste predávajúceho.

V prípade, že je tovar dlhodobo nedostupný, prechodne nie je možné si ho objednať, ale zostáva v ponuke predávajúceho.

Zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom je vždy uzatvorená na dobu určitú a končí sa prevzatím dodaného tovaru (ak je rozdelený na viac častí, prevzatím poslednej časti tovaru) spotrebiteľom a zaplatením kúpnej ceny a ceny dodania. Tým nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za vady a právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi.

 1. Prevzatie zásielky

Spotrebiteľ je povinný zásielku vizuálne skontrolovať pri jeho preberaní.

Spotrebiteľ je povinný zásielku prevziať, pokiaľ nevykazuje mechanické poškodenie obalu zásielky (natrhnutie, zamokrenie, deformácie rohov, apod.).

V opačnom prípade, ak spotrebiteľ zásielku neprevezme, ale vráti ju dopravcovi, vodič dopravcu, resp. predávajúceho, za prítomnosti spotrebiteľa spíše zápis o škode a obaja ho podpíšu. Spotrebiteľ si uchová jednu kópiu zápisu o škode a ďalej postupuje v zmysle reklamačného poriadku pre riešenie reklamácie u predávajúceho.

Pokiaľ spotrebiteľ zásielku prevzal a následne zistil chybnú dodávku (t.j. chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru, alebo dodávky iného tovaru ako objednaného) môže ďalej riešiť reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku Spotrebiteľ tým, že podpíše doklad o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. dodací list (u vodiča predávajúceho), súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená.

Ak spotrebiteľ nepreberie tovar na mieste, teda na adrese, ktorú uviedol pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietne od dopravcu prevziať tovar, preberá zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude zo strany predávajúceho uznaná a predávajúci si môže voči spotrebiteľovi Záväzok spotrebieľa trvá do času prevzatia dodaného tovaru a včasného a riadneho zaplatenia kúpnej ceny a ceny za dodanie tovaru.

 1. Doba minimálnej trvanlivosti

Doba minimálnej trvanlivosti je doba, v rámci ktorej predávajúci zodpovedá za kvalitu predávaného tovaru. V rámci tejto doby môže spotrebiteľ reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie.

11.1. U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Predávajúci uvádza trvanlivosť výrobkov od ich dátumu výroby.

11.2. Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale kozmetických výrobkov a drogérie, ktorých minimálna doba trvanlivosti presahuje 3 mesiace.

U týchto výrobkov sa uvádza údaj o dobe, počas ktorej je možné výrobok po otvorení používať, bez toho aby prišlo k poškodeniu spotrebiteľa. Táto informácia je vyznačená symbolom otvorenej nádobky na krém a číselným údajom o dobe (v mesiacoch alebo rokoch).

 1. Reklamácia

Spotrebiteľ si môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu:

12.1. na mechanické poškodenie obalu zásielky, ale len v prípade, ak zásielku neprevzal a podpísal dopravcovi zápis o škode (viď bod 10),

12.2. na chybnú dodávku, pokiaľ zásielku prevzal,

12.3. na kvalitu zakúpeného tovaru počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti.

Spotrebiteľ si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na jeho strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami, alebo nedodržaním podmienok skladovania.

Ďalší postup je uvedený v bode 13.

 1. Postup reklamácie

Pre rýchle a uspokojivé vybavenie reklamácie odporúčame, aby spotrebiteľ informoval čo najskôr predávajúceho telefonicky na č.t 0907 371 805 alebo e-mailom:bezlepka@ bezlepka.sk Predávajúci si so spotrebiteľom dohodne postup vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi.

13.1 reklamácia mechanického poškodenia obalu zásielky Spotrebiteľovi odporúčame kontaktovať predávajúceho čo najskôr. Po vzájomnej dohode, predávajúci obratom pošle spotrebiteľovi náhradnú zásielku s objednaným tovarom, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.

13.2 reklamácia chybnej zásielky Spotrebiteľovi odporúčame vyplniť reklamačný lístok priložený k zásielke a kontaktovať predávajúceho. Predávajúci môže požiadať spotrebiteľa, aby reklamovaný tovar s vadou, v pôvodnom obale a dostatočne zabalený, poslal na jeho adresu spolu s vyplneným reklamačným lístkom a kópiou dokladu o zaplatení, vrátane dopravy. Po vzájomnej dohode predávajúci pošle spotrebiteľovi žiadaný tovar, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.

13.3 reklamácia kvality tovaru Spotrebiteľovi odporúčame urobiť pár dokumentačných fotografií, alebo poslať reklamovaný tovar v pôvodnom obale späť predávajúcemu v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok.

Spotrebiteľ musí udať najmä číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatení s dopravou. Spotrebiteľ musí tovar zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru predávajúci nezodpovedá.

Predávajúci informuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vráti sumu, ktorú za tovar zaplatil, alebo mu tovar dodá na výmenu, podľa vzájomnej dohody. Spotrebiteľ má nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ, ani predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie predávajúcim. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Ak sa zo strany spotrebiteľa jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môže to predávajúci považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môže si u spotrebiteľa uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

 1. Odstúpenie od zmluvy

14.1 Spotrebiteľ, po dohode s predávajúcim, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) až do chvíle, kým ho predávajúci neinformoval o tom, že jeho objednávka bola splnená (vybavená), a teda zásielka expedovaná. V tom prípade je spotrebiteľ povinný zásielku prevziať, v zmysle bodu 10.

14.2 Spotrebiteľ má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru.

Formulár na stiahnutie: Odstúpenie od zmluvy

14.3 Spotrebiteľ musí odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť predávajúcemu, na adresu:

Celiashop-bau,s.r.o ,Beniakovce 55 , 04442 Košice, a to písomnou formou. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu predávajúci poskytol zároveň s tovarom. V každom prípade musí spotrebiteľ v ozname o odstúpení od zmluvy uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód, názov a množstvo vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Oznam musí spotrebiteľ podpísať a poslať najneskôr v posledný deň danej lehoty (odporúčame poslať doporučene). Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu v pôvodnom neporušenom obale, nepoužitý. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

14.4 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar a náklady na prepravu, ktoré hradil spotrebiteľ pri prebratí tovaru. Predávajúci vykoná úhradu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ, ak sa nehododnú inak. Predávajúci vykoná úhradu do 14 dní od prevzatia odstúpenia od zmluvy, ak spotrebiteľ splnil všetky podmienky uvedené vyššie a najmä zaslal tovar späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

14.5 Pokiaľ predávajúci nemôže objednávku spotrebiteľa riadne vybaviť, bez odkladu mu oznámi dôvod a navrhne riešenie. Ďalej postupuje predávajúci podľa dohody s spotrebiteľom.

14.6 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, t.j. potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti.

14.7 Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, predávajúci má právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

 1. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar po prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou („rozpor s kúpnou zmluvou“), postupuje sa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy a v súlade s bodom 13.2 týchto obchodných podmienok (reklamácia chybnej zásielky).

Predávajúci a spotrebiteľ sa v prípade sporných záležitostí, vzniknutých z ich zmuvného vzťahu, vždy pokúsia o dohodu a písomné, nesporové urovnanie veci.

 1. Orgány dozoru

Orgánom dozoru pre kvalitu a bezpečnosť potravín je:

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kukučínova 103/24, 040 01 Košice, telefón: 055/622 22 67

Orgánom dozoru pre obchodnú činnosť je:

Slovenská obchodná inšpekcia Vrátna 3, 040 01 Staré Mesto, telefón: 055/622 07 81

 1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa riadi zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení. Vyplnením a odoslaním objednávky dáva spotrebiteľ súhlas predávajúcemu na zhromažďovanie a evidovanie osobných údajov o spotrebiteľovi a jeho nákupoch. Spotrebiteľ má právo tento súhlas písomne odvolať na adrese predávajúceho.

Údaje, ktoré predávajúci o spotrebiteľovi uchováva a spracováva, môže spotrebiteľ kedykoľvek zmeniť.

Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní sa spotrebiteľov a návštevníkov internetovej stránky predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje spotrebiteľov neposkytne tretej osobe. Spotrebiteľ však musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne do v rámci sociálnych sietí, alebo iných stránok, môžu byť použité treťou osobou a predávajúci za tieto informácie nenesie zodpovednosť.

Viac o ochrane osobných údajov nájdete ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a o používaní súborov cookies.

 1. Vyjadrenie súhlasu

Odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí i s reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na internetovej stránke www.bezlepka.sk