Dátum spotreby a minimálna trvanlivosť

Dátum spotreby a minimálna trvanlivosť

Dátum spotreby je dôležitou súčasťou balenia každého produktu. Spotrebiteľom poskytuje informácie o dátume „minimálnej trvanlivosti“ a informuje ich aj o tom, kedy môže produkt exspirovať a byť nepoužiteľný. Väčšina spotrebiteľov chápe dôležitosť kontroly tohto dátumu, iní ho však neberú dostatočne vážne. Aký je teda rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnou trvanlivosťou?

žena kontroluje potraviny s dieťaťom

Rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnou trvanlivosťou

Na potravinách nás mnohokrát pletú dva rôzne dátumy, ktoré síce vyzerajú podobne, v skutočnosti je však medzi nimi veľký rozdiel.

Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, ktorý určuje, dokedy by potravina mala zostať kvalitná. Najčastejšie naň narazíme na sušených, mrazených, konzervovaných a iných trvanlivých potravinách, kde je jasne uvedený. Potraviny po tomto dátume môžete zjesť, avšak len pokiaľ ste ich skladovali tak, ako je uvedené na obale a obal nie je poškodený. Je možné, že po uplynutí tohto dátumu potravina stratí svoju chuť, vôňu či štruktúru. Avšak ak obal nebol nijako porušený a potravina vonia aj chutí tak, ako by mala, jej konzumácia by mala byť bezpečná. Otvorené potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti sa viac neodporúčajú na konzumáciu.

Dátum spotreby udáva, dokedy je potravina bezpečná na konzumáciu. Tento dátum sa najčastejšie uvádza na čerstvých potravinách alebo na takých, ktoré majú obmedzenú trvanlivosť a môžu sa rýchlo pokaziť. Po uplynutí tohto dátumu by sa tieto potraviny už viac nemali konzumovať, aj keď sa dodržali správne podmienky skladovania. Ignorovanie tohto dátumu môže viesť k zdravotným komplikáciám. Dátum spotreby je možné predĺžiť a to okamžitým zamrazením potraviny. V prípade otvorených potravín by sa mali dodržiavať pokyny na obale týkajúce sa skladovania a spotreby do určitého počtu dní od otvorenia. Tieto pokyny by mali byť vždy dodržané, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie potravín a aby sa zabezpečila ich bezpečnosť pri konzumácii.

žena hľadá dátum spotreby na produkte

Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o potravinách poskytuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. 10. 2011 (ďalej ako „nariadenie“), ktoré je vo všetkých členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, priamo účinné. Bližšie požiadavky na označovanie potravín umiestňovaných na trh pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného stravovania upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 243/2015 (ďalej len „vyhláška“).

Zmeny ohľadne potravín po dátume minimálnej trvanlivosti od 1. 6. 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavilo návrh novely zákona o potravinách, ktorým sa má umožniť predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Konkrétne sa ustanovuje možnosť uvádzať na trh potraviny, pri ktorých uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, a to formou bezodplatného prevodu alebo formou predaja pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Potraviny sú pri dodržaní podmienok ich skladovania zdravotne bezpečné aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, napríklad aj ďalšie tri mesiace.

Dátum minimálnej trvanlivosti je uvádzaný na rôznych potravinách:

 • mrazené potraviny (napr. zelenina)
 • sušené potraviny (napr. cestoviny, ryža)
 • konzervované potraviny (napr. ryby v konzerve)
 • na iných potravinách (napr. rastlinný olej, čokoláda)

Podľa nariadenia sa uvedenie tohto dátumu nevyžaduje napríklad pri týchto potravinách:

 • čerstvé ovocie a zelenina vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané alebo krájané
 • pekárske a cukrárske výrobky, ktoré sa bežne spotrebujú do 24 hodín od výroby
 • kuchynská soľ
 • cukor v pevnom stave
 • žuvačky

Prevádzkovateľ však môže predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti len v prípade, že sú tieto potraviny:

 • bezpečné
 • zreteľne označené
 • po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zreteľne priestorovo oddelené od ostatných potravín

Prevádzkovateľ zároveň zodpovedá za bezpečnosť predávaných potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti.

žena nakupuje v obchode

V našom e-shope ponúkame len kvalitne skladované potraviny, ktoré sú vhodné na konzumáciu. Potraviny pred ukončením dátumu trvanlivosti nevyhadzujeme kvôli tomu, že ich kvalita je stále stopercentná. Aj preto sme práve prišli s novinkou, kedy ponúkame zľavnené potraviny aj po dátume minimálnej trvanlivosti. Prezrieť si aktuálnu ponuku môžete vo výpredajovej sekcii.