Rastlinné bielkoviny: Kľúč ku chutnejšiemu bezlepkovému chlebu?

Chlieb na stole

Nový projekt Celiac UK a Innovate UK s cieľom vytvoriť kvalitnejší a chutnejší bezlepkový chlieb pomocou rastlinných bielkovín

Môžu rastlinné bielkoviny prispieť k výrobe kvalitnejšieho a chutnejšieho bezlepkového chlieba? Celiac UK a Innovate UK spolupracujú na vývoji troch nových rastlinných proteínov, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu bezlepkového chlieba.

Bezlepkový chlieb má často suchú štruktúru, nevýraznú textúru a horšiu chuť, čo sťažuje jeho konzumáciu pre tých, ktorí musia dodržiavať bezlepkovú diétu. Dve britské organizácie, Innovate UK a Celiac UK, sa spojili, aby vyvinuli alternatívy lepku z plodín pestovaných vo Spojenom kráľovstve.

Konzorcium Nandi Proteins, ktoré zahŕňa Genius Foods, AB Mauri, Agrii a Heriot-Watt University v Edinburghu, sa zameria na tri zložky, ktoré potravinársky priemysel v súčasnosti nevyužíva: fava fazuľu, vedľajšie produkty z repky a nahý ovos. S využitím vlastnej technológie Nandi Proteins plánuje vytvoriť proteínové koncentráty z týchto surovín.

Nandi drží patenty založené na procese denaturácie proteínov, ktorý môže byť využitý na zmenu a kontrolu funkčnosti proteínu ako zložky. Projekt sa snaží premeniť vedľajšie produkty s nižšími nákladmi na vysoko hodnotné zložky, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu bezlepkového chleba. Týmto spôsobom by projekt mohol pomôcť výrobcom bezlepkového chleba znížiť počet prísad a vytvoriť lepší produkt.

Po vytvorení funkčných proteínov spoločnosti Genius Foods a AB Mauri začnú testovať nové zložky a budú sa snažiť vyrábať lepšie komerčne životaschopné chlebové recepty. Cieľom je vytvoriť lepší bezlepkový chlieb a v ideálnom prípade poskytnúť výrobcom väčšiu podporu na bezlepkovom trhu. V prípade úspechu by to bolo víťazstvo pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú kvalitnejšie bezlepkové chleby.

Úsilie Nandi Proteins a ich partnerov by mohlo pomôcť Spojenému kráľovstvu zaujať vedúce postavenie v oblasti priemyselnej výroby inovatívnych bezlepkových prísad, uviedla generálna riaditeľka Celiac UK Sarah Sleet. Tento projekt by mohol prispieť k rozšíreniu ponuky bezlepkových výrobkov a zlepšeniu kvality života tých, ktorí musia dodržiavať bezlepkovú diétu.

Tento výskum a jeho výsledky by mohli mať pozitívny dopad nielen na trh s bezlepkovými potravinami, ale aj na výrobu trvalo udržateľných potravín. Využitím vedľajších produktov a zdrojov, ktoré sú v súčasnosti nevyužité alebo málo využívané, môže projekt prispieť k znižovaniu potravinového odpadu a podpore environmentálnej udržateľnosti v potravinárskom priemysle.

Na záver, nový projekt Celiac UK a Innovate UK má potenciál priniesť kvalitnejší a chutnejší bezlepkový chlieb na trh, čo by zlepšilo životy ľudí, ktorí sú nútení dodržiavať bezlepkovú diétu. Vytvorenie nových rastlinných proteínových zdrojov by mohlo priniesť revolúciu v potravinárskom priemysle a zvýšiť trvalú udržateľnosť výroby potravín.

zdroj: coeliac  UK 2019/2020 spracovanie članku : Mgr. Medvecká Katarína